Войти Закрыть
---

Виртуальная энциклопедия Султанмахмут Торайгыров

---
Главная / Исследования
A+ R A-

Исследования

Печать PDF

RUS

1. Шалабаев Б. Творчество Султанмахмута Торайгырова // Сборник статей о казахской литературе. – Алма – Ата, 1957. – С. 68-91read-bottom


2. Бейсембиев К. Мировоззрение С. Торайгырова // Бейсембиев К. Прогрессивно-демократическая мысль в Казахстане начала XX века.- Алма-Ата, 1965. - С. 130-188


3. Кедрина З. Начало нового // Кедрина З. Из живого источника: Очерки советской казахской литературы. - Алма-Ата, 1966. – С. 85-92read-bottom


4. [О Султанмахмуте Торайгырове] // Шалабаев Б. История казахской прозы: Сюжет и характер.- Алма-Ата, 1968. - С. 52-64read-bottom


5. Джумалиев К. Cултанмахмут Торайгыров // Джумалиев К. Очерки по истории казахской дореволюционной литературы. Алма-Ата, 1968. – С. 212-218read-bottom


6. Хексельшнейдер Э. Казахская литература // Казахская литература в оценке зарубежной критики.- Алма-Ата, 1971. - С. 182-185read-bottom


7. [О Султанмахмуте Торайгырове] // Сатпаева Ш.К. Казахско-европейские литературные связи XIX и первой половины XX в. - Алма-Ата, 1972. – С. 154-158read-bottom


8. Шалабаев Б. Султанмахмут Торайгыров и его романы // Шалабаев Б. История казахского романа.- Алма-Ата, 1975. - С. 33-41read-bottom


9. Кабдиев Д. Экономические воззрения С. Торайгырова (1892- 1920) // Кабдиев Д. Развитие экономической мысли в Казахстане (конец XIX- начала XX века).- Алма-Ата, 1978. – С. 91-111read-bottom


10. Нысаналин А. В час пробуждения // Нысаналин А. Параметры. – Алма-Ата, 1983. – С. 91-96read-bottom


11. Бурабаев М.С. С. Торайгыров о социально справедливом обществе // Бурабаев М.С. Идейные связи общественно-философской мысли Казахстана и России / М.С. Бурабаев, О.А. Сегизбаев. - Алма-Ата, 1987. – С. 210-227read-bottom


12. Сегизбаев О. Султанмахмут Торайгыров. Его роль в развитии казахской философии начала XX века // Сегизбаев О. Казахская философия XV - начала XX века. – Алматы: Гылым. – 1996. – С. 423-447read-bottom


13. Сегизбаев О. Султанмахмут Торайгыров и его роль в развитии казахской философии // Сегизбаев О. История казахской философии: Учебник для вузов. - Алматы, 2001. - С. 344-368read-bottom


 

 

KAZ

1. Мұсаханова С. Бейсембай Кенжебаев және Сұлтанмахмұттың дүниетанымы //Ақиқат. – 2004. - №9. – 88 – 91 б.read-bottom


2. Еспенбетов А. Шәкәрім және Сұлтанмахмұт: Ғылыми зерттеу . – Алматы: Раритет, 2008. – 240 б. – «Шәкәрім әлемі» сериясы.read-bottom


3. Еспенбетов А. Абай және Сұлтанмахмұт // Абай. – 1993. - №7. – 24 -26 б.read-bottom


4. Сұлтанмахмұт Торайғыров қандай ақын?: (Әдебиеттанушы, зерттеуші – ғалымдардың пікірлері) / Дайын. Руслан Бақытжан, Мәдина Серікқызы // Аңыз адам. – 2013. - №6(наурыз). – 36 – 41 б.read-bottom


5. Мусаханова Р. Бейсембай Кенжебаев және Сұлтанмахмұттың дүниетанымы // Ақиқат. – 2004. – 88 -91 б.read-bottom


6. Нұрғалиев Қалмақан. Ақынның шығармашылық өрісін таныту // Сарыарқа самалы. – 1992. – 31 қазан. read-bottom


7. Өтебаев Е. Тұтқындағы Байтұрсынның «Масасына»: (Сұлтанмахмұт Торайғыровтың туғанына 100 жыл толуына орай) // Сарыарқа самалы. – 5 желтоқсан. – 3 б.read-bottom


8. Өтебаев Ермек. Қойын дәптерімнен // Сарыарқа самалы. – 12 тамыз. – 3 б. – (Жалғасы бар).read-bottom


9. Өтебаев Ермек. Қойын дәптерімнен // Сарыарқа самалы. – 14 тамыз. – 3 б. – (Соңы. Басы газеттің №94 санында).read-bottom


10. Тұрышев А. «Айтыс» поэмасының табиғаты: (Таным) // Сарыарқа самалы. – 1992. – 14 қараша.read-bottom


11. Дәуір ақыны: Ұлы ақын Сұлтанмахмұт Торайғыровқа арналады / Құраст. Ф.Қ. Бектұрбекова. - Алматы: Орталық ғылыми кітапхана, 2002. - 264 б. - «Ұлы тұлғалар» ғылыми-ғұмырнамалық сериясы.read-bottom


Поиск по сайту

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru