С.Торайғыров бейнелеу өнерінде

Печать

Иллюстрациялар Ю. Минеазитинова // Торайгыров С. Избранное. - Алма-Ата: Худ. лит, 1958. – 160с.


Иллюстрациялар А. Дячкина // Торайғыров С. Шығармалары. 2 томдық. – Алматы: Жазушы, 1967


Иллюстрациялар А. Гурьева // Торайгыров С. Избранное. - Алма-Ата: Жазушы, 1971. – 256с.


Иллюстрациялар К. Каметова // Торайғыров С. Сарыарқаның жаңбыры. - Алматы: Жазушы, 1987


Иллюстрациялар Б. Машрапова // Торайгыров С. Стихи и поэмы. - Алма-Ата: Жазушы, 1989. – 254с.


Иллюстрациялар Б. Серікбай // Торайғыров С. Сарыарқаның жаңбыры. - Алматы: Раритет, 2007. – 208 бет. – «Алтын қор» кітапханасы